Personvernerklæring2018-11-27T00:30:19+00:00

Personvern og sikkerhet

Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Behandlingen av personopplysninger i Norge er hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men også andre lovverk som ekomloven, markedsføringsloven og regnskapsloven gir retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

Saga Mobil er også underlagt bestemmelser som spesifikt begrenser hvor lenge vi kan ta vare på enkelte typer informasjon, og som pålegger oss å gi ut informasjon til eksempelvis opplysnings- og katalogvirksomheter med mindre du reserverer deg mot dette. Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på internettsidene til Datatilsynet.

Vår informasjon om deg

Alle produkter eller abonnement har en registrert eier, en betaler og en eller flere brukere. Du kan ha noen eller alle av disse rollene for et produkt eller abonnement hos Saga Mobil

Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysninger brukes til å administrere ditt kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der Saga Mobil må vite hvem vi har kontakt med. Personopplysninger er også nødvendige for å gi deg tilgang til dine tjenester hos oss. Vi bruker dem blant annet til å sikre at det kun er du som kan høre dine talemeldinger på mobilsvartjenesten. Opplysningene er også vårt grunnlag for å gi deg relevant informasjon om produkter og tjenester, slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best.

Alle teleoperatører, er pålagt å levere ut våre kunders navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer til katalog- og nummeropplysningsvirksomheter, med mindre de har reservert seg mot slik utlevering. Se eget punkt om utlevering og reservasjoner.

Ansvar for databehandling i Saga Mobil

Saga Mobil, med administrerende direktør, har det overordnede ansvaret for behandling av kundenes personopplysninger og er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven. Som behandlingsansvarlig vil Saga Mobil påse at kundenes personopplysninger til enhver tid behandles i tråd med personopplysningsloven og øvrig gjeldende regelverk.

Bruk av internett / IP-adresse

For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. I det du kobler deg opp mot www.sagamobil.no vil du etterlate IP-adressen din. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker.

Koblingen mellom en IP-adresse og deg som abonnent slettes etter 30 dager. Vi har imidlertid en oversikt over hvem som har hvilken IP-adresse akkurat nå, sammen med informasjon om når de fikk tildelt denne IP-adressen. Dette betyr at vi vil ha oversikt over hvilket abonnement som hadde en gitt IP-adresse på et gitt tidspunkt inntil 30 dager etter at tilkoblingen er avsluttet. For å få ny IP-adresse eller et nytt tidspunkt for tildeling av IP-adresse må som regel modemet restartes – det er altså ikke nok å bare skru av og på pc’en/terminalen.

Besøk på Saga Mobil sine nettsider

Når du besøker Saga Mobils nettsider registreres din IP-adresse. Saga Mobil knytter ikke denne opplysningen direkte eller indirekte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre.
Våre nettsider benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. De lagrer visse opplysninger på datamaskinen din som gjør det mulig for oss å tilpasse nettsidene til dine behov, eller gjør det enklere for deg å bruke tjenestene våre. Informasjonskapsler er en industristandard som anvendes på svært mange sider på Internett, og gjør at dine kjøp og preferanser kan bli lagret mens du er inne på et nettsted. Våre informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som person.

Innlogging på Saga Mobil sine nettsider

Når du logger deg inn på våre nettsider, for eksempel med telefonnummer/brukernavn og passord opptrer du ikke lengre anonymt. Vi bruker kunnskapen om hvem du er til å gi deg informasjon, tilbud og selvbetjeningsfunksjonalitet relatert til dine abonnement og tjenester.

Når du er innlogget med telefonnummer eller brukernavn og passord, er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå «https://» først i adressen i din nettleser. Nederst i høyre hjørne av skjermen vil du også se et symbol som bekrefter at forbindelsen er kryptert. I Internet Explorer er symbolet en liten hengelås.

For at din sikkerhet skal være ivaretatt best mulig, blir du automatisk logget ut hvis du ikke utfører noen aktivitet i løpet av et visst tidsrom. Dette reduserer risikoen for at andre kan gå inn på ditt abonnement hvis du forlater din datamaskin mens du er innlogget. Blir du logget ut på denne måten, kan du selvfølgelig når som helst logge inn igjen.

Utlevering og reservasjoner

Saga Mobil plikter å videreformidle data om deg til nummeropplysningstjenester og kataloger. De data som blir utlevert, er telefonnummer, navn, fødselsdato og adresse. Du kan reservere deg mot en eller flere av disse utleveringene ved å kontakte kundeservice. Som kunde med et løpende kundeforhold til Saga Mobil, kan du også reservere deg hos kundeservice dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser fra oss. Et «løpende kundeforhold» innebærer at du har avtale om leveranse av tjenester fra oss. Kunder med hemmelig nummer er automatisk reservert mot utlevering til nummeropplysningstjenester og kataloger.

Ta kontakt med Brønnøysundregistrene hvis du vil reservere deg mot markedsføring fra selskap du ikke har et løpende kundeforhold til.

Personprofiler

Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, andre opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og trafikkopplysninger. Vi bruker slike profiler for å tilpasse våre tilbud til den enkelte kunde, og som underlag når vi utvikler nye produkter.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Saga Mobil som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du selv korrigere noe av informasjonen på Internett. Ut over det kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.