FakturaKontroll fra Saga Mobil:

Har bedriften kontroll på mobilkostnadene?

FakturaKontroll fra Saga Mobil gir bedriften bedre oversikt over bruk av mobiltelefoni, og bedriften sparer tid og penger på rapportering. I tillegg er det enklere for bedriften å ha god oversikt over det som anses som privat bruk av mobiltelefonen. Det private forbruket trekkes fra på den ansattes lønn, og den ansatte slipper å ha to telefoner.

Fordeler med fakturakontroll fra Saga Mobil:

 • De ansatte kan benytte bedriftens mobiltelefon og vite eksakt hva bedriften dekker av kostnader, og hva som er privat bruk.
 • De ansatte slipper å betale for et eget privatabonnement, og forholder seg kun til et nummer.
 • Enkel selvbetjeningsløsning på Min Side for å administrere Fakturakontroll.
 • Automatisk skatterapportering.
 • Bedriften reduserer tid på manuelle lønnstrekk.

 

Spar tid og penger på skatterapportering

FakturaKontroll genererer automatisk trekkrapporter på bedriftens mobilkostnader. Rapportene gir oversikt over privat mobilbruk til lønns- og trekkoppgavene for alle parter. Slik sikrer bedriften automatisk korrekt mobilskatt for de ansatte, og unngår manuell rapportering

Fakturaprofiler:

 • Standard – Alt av forbruk og avgifter blir fakturert bedriften

 • Verden – Forbruk utenfor EU/EØS blir fakturert abonnementseier

 • EU – Forbruk utenfor Norge og forbruk til utlandet fra Norge blir fakturert abonnementseier

 • Norge – Forbruk utenfor Norge, forbruk til utlandet fra Norge, samtaler til spesialnummer, teletorg, servicetjenester og SMS/MMS innholdstjenester blir fakturert abonnementseier

 • Norge streng – Alt av forbruk og avgifter utover det som er inkludert som standard i abonnementet blir fakturert abonnementseier

 • Norge streng Utland – Alt av forbruk og avgifter utover det som er inkludert som standard i abonnementet blir fakturert abonnementseier bortsett fra samtaler og SMS til utlandet

 • Norge streng data Utland – Alt av forbruk og avgifter utover det som er inkludert som standard i abonnementet blir fakturert abonnementseier bortsett fra samtaler og SMS til utlandet og data utenfor EU/EØ

Følg oss på sosiale medier