Våre mobilabonnement

Saga Mobil tror på langvarige forhold uten binding. Vi tror på attraktive mobilløsninger for bedrifter og privatpersoner, som med Telenordekning og 5G får fart på både puls og streaming. Velg en mobiloperatør fra nabolaget, velkommen til Saga Mobil!

Bedrift Basis

Oppstart kr 0,59
Minuttpris kr 0,49
SMS kr 0,59
MMS kr 1,59
Data pr MB kr 0,79

Fra kr 79,-/mnd

Bedrift+ 1GB

1 GB data i Norge
Fri tale, SMS og MMS
Data Rollover
Roam Like Home
Garantert Telenordekning

Fra kr 179,-/mnd

Bedrift+ 3GB

3 GB data i Norge
Fri tale, SMS og MMS
Data Rollover
Roam Like Home
Garantert Telenordekning

Fra kr 199,-/mnd

Bedrift+ 6GB

6 GB data i Norge
Fri tale, SMS og MMS
Data Rollover
Roam Like Home
Garantert Telenordekning

Fra kr 269,-/mnd

Bedrift+ 12GB

12 GB data i Norge
Fri tale, SMS og MMS
Data Rollover
Roam Like Home
Garantert Telenordekning

Fra kr 339,-/mnd

Bedrift+ 20GB

20 GB data i Norge
Fri tale, SMS og MMS
Data Rollover
Roam Like Home
Garantert Telenordekning

Fra kr 379,-/mnd

Bedrift+ FRI Basis

Fri bruk data i Norge
30 GB data i EU/EØS
15mbit/s, fri tale og SMS
Pris pr MMS kr 1,59
Garantert Telenordekning
Hastighet reduseres til 3 mbits etter 100GB

Fra kr 399,-/mnd

Bedrift+ FRI

Fri bruk data i Norge
Fri fart, tale og SMS
30 GB data i EU/EØS
Pris pr MMS kr 1,59
Garantert Telenordekning.
Hastighet reduseres til 3 mbits etter 100GB

Fra kr 499,-/mnd

Med unntak for abonnementene Bedrift+ FRI og FRI Basis, kan alt som er inkludert i ditt Bedrift+ abonnement av mobildata, tale, SMS og MMS brukes i EU/EØS til samme pris som i Norge. For Bedrift+ FRI og FRI Basis gjelder en pris pr MMS på kr 1,59 og en datakvote på 30GB i EU/EØS. Bruk over inkludert data i EU/EØS koster kr 0,01974 pr MB (gjelder fra 01.07.2023). Det er egne priser fra Norge til utlandet, land utenfor EU/EØS, skip, fly og  spesialnumre. For abonnementet Bedrift Basis gjelder samme priser som for bruk i Norge.
Alle priser er eks. mva. og forutsetter 24 mnd. avtaletid. Våre abonnement tilbys også uten avtaleperiode.

Følg oss på sosiale medier